Grafika JN

Nový styl loga pro školní časopis Jew’s News s jednoduše vyměnitelným vzorem. Součástí modernizace loga bylo i přetvoření stránek a vytvoření grafiky pro plakáty a sociální sítě.

Loga

Videa

Web