Jakub Kuthan

jakub.kuth@gmail.com

https://www.instagram.com/semkubakutan/

bio

2000

2006 – 2019 Lauderovy školy, Praha

2015 – 2018 Šéfredaktor Jew’s News

2017 – 2018 Redaktor měsíčníku Maskil

2017 – 2018 Spoluautor knihy ‘Gimpl Bejmiš: dohazovač’

2018 – 2019 Animovaný film: ‘Gimpel Beynish Goes to America’

2019 – 2019 Promítání filmu Moje Svoboda na KVIFF

2019 – 2020 HTF UK; filosofie a judaistika, Praha

.řazení

.ai

projekty

náměty

.jpeg

cestopisy

.mpeg

animace

spoty

.pptx

obhajoby

.txt

publicistické texty

překlady

řazení.

film.

vše k filmu